Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Столична община –район „Младост“, по обособени позиции

Решение ОП – публикувано на 12.06.2020 г.

Обявление канцеларски материали 2 ОП – публикувано на 12.06.2020 г.

Канцеларски материали 2 ОП – публикувано на 12.06.2020 г.

Документация канцелария район Младост – публикувано на 12.06.2020 г.

Методическо указание на АОП за еЕЕДОП  – публикувано на 12.06.2020 г.

espd-request Канцелария 2 ОП – публикувано на 12.06.2020 г.

Изменена документация – публикувано на 18.06.2020 г.

Разяснение  – публикувано на 19.06.2020 г.

Разяснение 02.07.2020 г. – публикувано на 02.07.2020 г.

Протокол 1 – публикувано на 17.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на цени – публикувано на 13.10.2020 г.

 

19:29 | 12.06.20 | Обществени поръчки