Събития

Доставка на пясък за детските площадки в Младост

Районната администрация на “Младост” стартира инициатива в рамките на два дни да напълни пясъчниците на 4 детски площадки или общо 8 кубика. По този начин, с осигуреното дарение, ще се обнови пясъка поне в по една градинка в четирите части на “Младост”.
Инициативата не е инцидентна и при осигуряване на още материал ще се продължи с обновяването на пясъчниците.

15:49 | 03.05.17 | Събития