Дни на отворените врати

В периода 13.09.2022 г. – 14.09.2022 г. Столична община организира дни на отворените врати  по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. По време на дните на отворени врати ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” и Проект 10 ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради”, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост. Срещите ще се състоят в сградите на участващите в проекта районни администрации.

Повече за проекта може да откриете тук: https://sheerenov.eu/