Съобщения

До Г-ЖА МАРТИНА РАЙЧЕВА ”МЛАДОСТ-1А”, бл. 526

до Г-ЖА МАРТИНА РАЙЧЕВА ”МЛАДОСТ-1А”, бл. 526 martina.raiheva@ntv.bg

Относно: Спортна площадка в ”Младост- 1А”.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙЧЕВА,

След извършена проверка на 02.03.2016 г. [вторник /във връзка с Ваш сигнал, бе установено, че катинар с верига за заключване на входна врата на спортна площадка в ”Младост-1А” до бл. 526 няма. Спортната площадка е общинска собственост и достъпът за спорт е свободен. Предстои да бъдат поставени нови футболни врати и рингове на баскетболните табла. Районната администрация не е поставяла верига с катинар. Политиката на районната администрация за развитието на масовия спорт е да предоставя спортните площадки за ползване от гражданите, а не да ги държи под ключ с верига и катинар.
Приложение: Снимка на входна врата на площадка в ”Младост 1А” до бл. 256.

15:04 | 09.03.16 | Съобщения