Новини

До родителите на бъдещите първокласници

В А Ж Н О!

 

 

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          Уважаеми родители,

          Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

12:29 | 01.04.20 | Новини