Съобщения

Д-р Цвета Авджиева: “Наред с приемането на Бюджет 2016 г. на Столична община, за жителите на р-н “Младост” бяха приети и две важни решения”

Д-р Цвета Авджиева определи бюджета на Столична община за 2016 г., като реалистичен и даващ възможност да се реализират всички ключови приоритети. Кметът на р-н “Младост” отбеляза, че с така приетият закон се следва линията за една модерна, чиста и приятна София за нейните жители, гости и посетители. Доказателство за това е, че освен големите инфраструктурни проекти, в бюджета се предвижда с  по 16% и 50% повече средства спрямо 2015 г.  съответно за почистване на града ( над 113 млн. лв.) и озеленяване (22 млн. лв.). В пояснение, д-р Авджиева даде да се разбере, че с увеличаване на средствата за цялостно почистване на София се и увеличават и средствата за почистване на междублоковите пространства. Относно околната среда, кметът на Младост допълни още, че с поставянето на интелигентната система за управление на трафика, фактически е най-ефективното средство за намаляване на вредните емисии във въздуха.
Не на последно място, районният градоначалник сподели, че с очакваните нови автобуси за градския транспорт, както и изграждането нови велоалеи, паркове и  бус ленти, София ще придобие цялостен вид на подредена и красива европейска столица.
Новините, които пряко засягат гражданите на територията на р-н “Младост” са две, каза д-р Авджиева. Първата е във връзка с изграждането на Околовръстен път – от “Младост 4” до бул. “Цариградско шосе” като  Столичния общински съвет  наред с приемането на бюджета прие и подробния устройствен правилник – изменение плана за регулация на “Трасе на Околовръстен път заедно с локалните платна и изменение на регулацията на прилежащите квартали”. В плана се предвижда на п.в “Младост  4”, “Самоковско шосе” и пътя за Герман, Околовръстният път да минава на естакади, а под тях да има кръгови кръстовища, което фактически ще облекчи и ще улесни преминаването и през трите участъка.
Втората е че Столичния общински съвет е приел и доклада на д-р Авджиева, относно безвъзмездното придобиване на поземлен имот за “специални нужди”, в кв. 2б, м. “Младост 3”. По-конкретно става въпрос за 17 дка парцел зад храма “Рождество Христово”, който е предоставен на СО-район “Младост” от Министерството на отбраната с цел изграждането на парк за спорт, отдих и развлечение.

15:57 | 29.01.16 | Съобщения