Новини

ЗАЕДНО – РАВНИ В ДВИЖЕНИЕТО И В ЖИВОТА

Спортно мероприятие обхващащо деца, ученици, младежи и възрастни хора в диапазона от 7 до 80 годишна възраст  със специални потребности. То ще се проведе в парк „Сто години София” в „Младост-2”  на 20 май 2018 година. Спортното мероприятие ще съчетае силата и духа на хората със специални потребности, с което те не отстъпват на всички останали в обществото ни. Събитието ще се реализира с подкрепата на сдружение „СК Адаптирана физическа активност и спорт- Младост”, както и с участието на деца и младежи, спортен клуб на пенсионера „Здраве” – Младост, спортни клубове за адаптирана гимнастика и рехабилитация., АФАС- Перник, СК „ЙОГА ЗДРАВЕ”. Мероприятието ще бъде подпомогнато  от доброволци от Национална спортна академия „Васил Левски” със специалност адаптирана физическа активност и спорт, рехабилитация и кинезитерапия. В проекта са предвидени единадесет  вида спорт и йога съобразени със специфичните потребности на участниците и с нивото на сензо- моторни и образователни възможности, а това са:

Щафетни игри, игра боча, молки, фитбол, теглене на въже, хвърляне на малка топка в цел, бягане на дистанция, народни танци, шахмат с големи фигури, футбол на малки вратички, йога и петанк.

10:00 | 17.05.18 | Новини