С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                           

       Относно Заповед на Кмета на Столична община с № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. за определяне на реда и организацията за провеждането на обществени обсъждания в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа.

       На 14 юли 2021г. от 17,30 часа ще се състои заключително обществено обсъждане в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа за спортен обект футболно игрище – стадион в община „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. „Владичина поляна“, кв.39, с УПИ І за озеленяване и спорт с ПИ 68134.4084.9395, площ 18 355 кв.м. с АОС 2153/27.11.2015г. Срещата ще бъде достъпна на адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0e7c27d8a1e6d920de907db9d769a123

            Всички желаещи може да се включат на уеб платформата за осъществяване на контакт на посочената дата и час и да представят своите виждания относно специфичните условия за ползване на футболния терен, които по предложение на район „Младост“ са следните:

  1. Предоставяне на футболния терен за безплатно ползване за деца и ученици, хора в неравностойно положение.
  2. Предоставяне безвъзмездно на район „Младост“ за провеждане на районни ученически игри по футбол.
  3. Предоставяне безвъзмездно на Столична община за провеждане на ученически игри, градси първенства, също и заключителен етап – републиканско по футбол за ученици.
  4. Разработване на национални и международни програми, проекти за финансиране на дейности сред деца и ученици, реализирани на спортния обект.
  5. Организиране на спортни мероприятия по видове спорт.

 

 

Отдел „ОСДЗКС“ – район „Младост“.