Съобщения

Заповед за изместване на електронна съобщителна мрежа – УПИ VI

На основание чл.192, ал. 3 от Закона за устройство на територията, поради липса на друго техническо решение за изместването на съществуваща електронна съобщителна мрежа, преминаваща през УПИ VI, кв. 5, м. “Младост 1” собственост на “БТК” ЕАД с управител: Атанас Илиев

16:50 | 29.03.17 | Съобщения