Съобщения

Заповед за преустановяване на приемното време на граждани от служителите на районната администрация за периода от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.

Във връзка с провеждането на организационно-техническа подготовка на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019 г., се преустановява приемното време на граждани от служителите на районната администрация за периода от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.

Заповедтта не се отнася за дейностите на звената: ГРАО, ЕСГРАОН, ДЕЛОВОДСТВО и отдел „РКТД“.

Заповед

14:27 | 18.10.19 | Съобщения