Съобщения

Заповед за провеждане на РЕСУТ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед №РМЛ17-РД09-63/17.03.2017 на Кмета на район “Младост” СО, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти.

Изтегли: РМЛ17-РД09-63

17:12 | 20.03.17 | Съобщения