Заповеди

Заповед РМЛ17-РД09-78/07.04.2017

На основание чл.6, ал. 7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ Заседание на районния експертен съвет по устройство на територията в състав, определен със Заповед №РМЛ17-РД09-63/17.03.2017 на Кмета на СО Район “Младост” за разглеждане устройствените инвестиционни проекти.

РМЛ17-РД09-78/07.04.2017

17:12 | 07.04.17 | Заповеди