Заповеди

Заповед № СОА17-РД09-359/30.03.17

На основание на писмени предложения № СОА17-ВК08-1329/01.02.2017 на Общинско предприятие “Управление на общински земи и гори” и № СОА17-ДИ04-329/08.02.2017 на ТП “Държавно горско стопанство – София”, чл. 125 ал. 1 във връзка с чл. 124 от Закона за горите, и на основание чл. 44 ал. 1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Заповед № СОА17-РД09-359/30.03.17 г – на кмета на Столична Община

13:43 | 18.04.17 | Заповеди