Заповеди

Заповед

Заповед относно предотвратяване възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи през пожароопасния период на 2016 година

1.Заповед

17:19 | 18.07.16 | Заповеди