Заповеди

Заповед

На основание чл. 46 във връзка с 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обществено достъпни места на територията на район „Младост”, Столична община, на които следва да се разгласяват: 1. Обявления за изработени проекти за подробни устройствени планове по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ; 2.Обявления за изработени проекти, които подлежат на обществено обсъждане, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и 3. Обявления за издадени заповеди за разрешение за изработване на подробни устройствени планове, които се обябвяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, както следва:
1. Заповед

17:22 | 26.08.16 | Заповеди