Заповеди

Премахване на МПС

„Заповеди за принудително премахване на МПС – публикувани на 10.01.2017 г. със срок до 24.01.2017 г.“„Заповеди за принудително премахване на МПС – публикувани на 10.01.2017 г. със срок до 24.01.2017 г.“
1. заповед

17:27 | 10.01.17 | Заповеди