График за пръскане срещу кърлежи и обработка на площи и водоеми срещу гризачи и ларви на комари:

✅На 24 март ще се осъществи пръскане срещу кърлежи (дезакаризация) в тревните площи на „Младост“. Обработките ще бъдат извършвани от 6 екипа. В случай че в 14-дневен срок след обработките бъдат подадени сигнали за наличие на кърлежи ще се пръска повторно след потвърждаване на наличието им;
✅На 24 март ще бъде направена първа обработка на водоемите срещу ларви на комари (дезинсекция);
✅На 20 април ще бъде ще бъде направена втора обработка на водоемите срещу ларви на комари (дезинсекция);
✅На 20 април и 9 май ще се обработват площите с цел контрол на гризачи (дератизация);
✅Обработките се провеждат сутрин при благоприятни метеорологични условия, а при влошаване на времето графикът ще бъде актуализиран от Дирекция „Зелена система“;
✅Дейностите се извършват от фирма, с която Столична община има сключен договор. Контролът се осъществява от експерти от районната администрация и от РЗИ.