Новини

Започна подписването на договорите по проект за подмяна на отоплителните уреди

Столична община район “Младост” уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че започна поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

За периода от 02.04.2021г. до 16.04.2021г. ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от район „Младост“. 

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец“ ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“, всеки делничен ден от 8:30ч. до 18:30ч.

Договорите ще се подписват в 3 екземпляра, като при подписването всеки кандидат следва да предостави копие от документа за собственост на имота и  копие от документ за платени данъци на имота.

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки:

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

Примерни договори:

19:32 | 02.04.21 | Новини