Съобщения

Заседание на районния експертен съвет – 17.11.2018г.

Дневния ред на заседанието на районния експертен съвет, насрочено за 7.11.2018г. можете да видите от тук: РЕСУТ-07-11-18г

12:06 | 02.11.18 | Съобщения