Съобщения

Заседание на районния експертен съвет – 28.11.2018 г.

Дневния ред на заседанието на районния експертен съвет, насрочено за 7.11.2018г. можете да видите от тук: РЕСУТ 28-11

Членове РЕСУТ

10:22 | 23.11.18 | Съобщения