Съобщения

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за 11.07.2018г.

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти. Заседанието е насрочено за 11.07.2018г., 10ч., в сградата на районната администрация. Вижте детайли по дневния ред от тук: заповед РЕСУТ 11-07

15:28 | 09.07.18 | Съобщения