Заповеди

Заседание на РЕСУТ на 10 май

Заповед на кмета на СО-район “Младост” на основание чл. 6 ал.7 от ЗУТ за провеждане на заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията.

Стр.1

стр.2

16:24 | 05.05.17 | Заповеди