• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ на 16 август

Заповед на кмета на СО-район „Младост“ на основание чл. 6 ал.7 от ЗУТ за провеждане на заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията.

Заповед РМЛ17-РД09-202/11.08.2017

16:45 | 11.08.17 | Обявление по ЗУТ