Съобщения

Заседание на РЕСУТ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-57/07.07.2017г. на Кмета на CQ-Район “Младост”. Заседанието да се проведе на 12.07.2017г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.

15:57 | 07.07.17 | Съобщения