• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Заявки по схема “Младежка заетост” на ОП РЧР

ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР На 31.12.2015 г. изтича срокът за приемането на заявки по схема “Младежка заетост” на ОП РЧР.
Информация за схемата и образци на заявки работодателите могат да намерят на официалната страница на Агенция по заетостта www.az.government.bg, както и в Дирекциите “Бюро по труда”.

15:01 | 02.12.15 | Инвестиционни предложения