Съобщения

Заявление за търговия на открито – за продажба на земеделска продукция

Заявления за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост – за продажба на земеделска продукция, се подават до 27.05.2020 г. вкл. 

Zaivlenie-targovia-na-otkrito_t_4

10:17 | 21.05.20 | Съобщения