СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ – КАМПАНИЯ 2022 Г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 13.01.2022 Г. ДО 31.01.2022 Г., В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 Ч. ДО 17,00 Ч.