Съобщения

Заявления за продажба на мартеници и валентинки ще се приемат до 01.02.2018 г.

Заявления за продажба на мартеници и валентинки ще се приемат до 01.02.2018 г.

Преди подаването им на гишета от № 1 до № 4 се заверяват от служител на отдел „РКТД” (Регистрация и контрол на търговската дейност” след обаждане на вътрешни телефони 187, 230 и 158 от телефонният апарат, намиращ се в централното фоайе (до охраната).

19:12 | 05.01.18 | Съобщения