МКБППМН

НОВИНИ СВЪРЗАНИ С "МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ"

 • Кампанията „Логопед с добро сърце“

  23.02.23 22:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Футболен Турнир “Не на агресията”

  31.05.22 23:45

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Футболен турнир под наслов “Не на агресията”

  26.05.22 17:56

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Театрални занимания към МКБППМН

  18.04.22 12:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Откриване на новия цнетър за семейно консултиране към МКБППМН СО “Район Младост”

  18.04.22 11:51

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Фотопленер организиран от МКБППМН СО Район Младост

  28.10.21 12:16

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Приключи лятната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на район „Младост“

  24.07.19 14:17

  ПРОЧети повеЧЕ