„Звуци и рими в духовни послания”, отбелязване на Световния ден на музиката и Деня на поезията.