Съобщения

Зелените площи в „Младост” се обработват срещу кърлежи

От днес 13.04.2017 започва обработките на зелените площи в междублоковите пространства на територията на Район „Младост”-СО против кърлежи. Според предвидения график на 13.04.2017 се извършват обработки в „Младост 1”, а от 18 април ще се извършват обработки и в останалите части на района.
Третираните площи се отбелязват с табели, карантинният срок е 24 часа. Обработките на зелени площи зависят от метеорологичните условия.

11:46 | 13.04.17 | Съобщения