t Събитието ще бъде в чест на Антоанета Михайлова- директор на 145 ОУ “Симеон Радев”.
Събитието ще се проведе съвместно между Столична Община Район “Младост” и Сдружение за Култура “Знакова Личност”.
Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки според разпорежданията на Министерство на Здравеопазването.