Ресут

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

на основание чл. 6, ал. 7 от ЗУТ

Ще се проведе заседание на РЕСУТ на 05.06.2019г. със следния дневен ред:

заповед дневен ред 05-06-2019

10:07 | 31.05.19 | Ресут