Ресут

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

на основание чл. 6, ал. 7 от ЗУТ

Ще се проведе заседание на РЕСУТ на 26.06.2019г. със следния дневен ред:

дневен ред 26-06-2019

членове

15:15 | 21.06.19 | Ресут