Заповеди

З А П О В Е Д

Въвеждане на временна забрана за обществено ползване на улици, площади или участъци от тях от МПС:

ЗАПОВЕД

20:22 | 05.09.19 | Заповеди