Заповеди

З А П О В Е Д

ЗАПОВЕД

На основание чл. 133, т. 8 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност

ОПРЕДЕЛЯМ

Следните маршрути за придвижване на селскостопански животни от сборни стада на територията на район “Младост” и кв. “Горубляне”.

За повече информация: ЗАПОВЕД

10:34 | 13.03.19 | Заповеди