Обявление по ЗУТ

З А П О В Е Д

На основание чл. 34а, ал. 2, чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на съвместна Заповед № РД02-14-125 от 08.02.2019 г./ №ЗМФ-120 от 06.02.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация на област София.

 

Заповед_ДС-30-00001

Приложение_Но_1_към_Заповед_ДС-30-00001

 

9:29 | 19.03.19 | Обявление по ЗУТ