Съобщения

ИАОС извършва замервания в Младост 3 за чистотата на въздуха

След като Европейската комисия излезе с доклад за България,  че страната ни е с най-високите концентрации на фини прахови частици в градска среда измежду всичките 28 държави на Европейския съюз,  през май  Столичният общински съвет гласува Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г.

Акцентът в нея е поставен върху конкретни мерки, които да подобрят качеството на въздуха в столицата и по конкретно-намаляването на нивата на фини прахови частици, които са основен-замърсител.

С оглед на прилагане на Програмата, от районната администрация в Младост бе поискано да посочи точка за извършване на измерванията за качеството на въздуха в района.

Мобилна станция на ИАОС  бе поставена в двора на администрацията в Младост 3 на ул.” Свето Преображение” 1 паради близостта до 2 детски градини – ДГ 56 ”Здравец” и  ДГ 59 „ Елхица”,  2 училища – 144 СУ „Народни Будители” и 81 СУ „Виктор Юго” , както и близостта до кръстовището на две главни улици: „Свето Преображение“ и „Филип Аврамов“. В рамките на 3 дни  – от 0 ч. на 30.05.2017 до 24,00ч. на 01.06.2017 уредите в мобилната станция отчитаха нивата на показателя- фини прахови частици (ФПЧ 10 ) в атмосферния въздух.

Очакваме резултатите  от замерванията и мерките, които да се предприемат, за да се подобри качеството на въздуха в Младост.

На този линк можете да следите ЕЖЕДНEВЕН БЮЛЕТИН за качеството на атмосферния въздух в страната:http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp

11:54 | 02.06.17 | Съобщения