Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Уведомление за насрочване на консултации за формиране състав на СИК
Избирателни списъци - Част I (предварителни) - район Младост
Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - ИЗБОРИ 2021
ВАКСИНИРАНЕ НА СИК
Централна избирателна комисия
ГД ГРАО

Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 31 – 33, ет. 2, зала 1

Телефон: 02 9377524
Председател: 0877 495653

email: rik23@cik.bg
website: rik23.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова