Избори 2021

Съобщение
на Софийска районна прокуратура във връзка с  изборите на 14.11.2021 г.

 

Софийска районна прокуратура уведомява гражданите, че във връзка с изборите за Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 14.11.2021 г. могат да подават сигнали за нарушения на

телефон 02/ 9631704: от 8,30 до 17 ч.,

факс: 02/ 8650201 или на

e-mail: rp_sofia@prb.bg.

Информация за граждани

Уведомление за насрочване на консултации за формиране състав на СИК Младост

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

ГРАНИЦИ НА СЕКЦИИ, БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ, МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

ТРАНСПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГД ГРАО

Информация за граждани, които не притежават валиден документ за самоличност