ИЗБОРИ 2023

Съобщение за работа в почивните дни
Във връзка с последния срок за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес и издаването на удостоверения за гласуване на друго място за служебно заетите лица в провеждането на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г., уведомяваме жителите на район "Младост", че районната администрация ще работи на 18.03.2023 г. от 9.00 ч. до 15.00 ч.
ГРАЖФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪСТАВА НА СИК – РАЙОН „МЛАДОСТ“
Обучението на членовете на СИК на територията на район „Младост“ ще се проведе в 145. ОУ „Симеон Радев“ в жк „Младост 1А“, ул. „Ресен“ (до бл. 525) от 18,30 часа.

Обучението ще се проведе в дните, както следва:
- На 27.03.2023 г. – за председатели, зам. председатели, секретари и членове от СИК № 001 до СИК № 63 (вкл.);
- На 28.03.2023 г. – за председатели, зам. председатели, секретари и членове от СИК № 064 до СИК № 127 (вкл.);
- На 29.03.2023 г. – за председатели, зам. председатели, секретари и членове, които не са присъствали на 27 и 28.03.2023 г.
Съобщение
На 28.03.2023 г., във връзка с получаване на бюлетините, сградата на Районната администрация ще бъде затворена за посетители, за времето от 15:30 ч. до тяхното разтоварване, подреждане и запечатване в определеното с моя заповед № РМЛ23-РД09-63/13.02.2023 г. помещение.