Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детската кухня на територията на Район Младост – СО

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}