Обществени поръчки

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детската кухня на територията на Район Младост – СО

14:42 | 29.11.19 | Обществени поръчки