ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ – СО-Имортен № АОП 9083826/04.12.2018год.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}