Обществени поръчки

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ – СО-Имортен № АОП 9083826/04.12.2018год.

Предмет на обществената поръчка: “ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ – СО-Имортен № АОП 9083826/04.12.2018год.”

Методика – публикувана на 04.12.18 г.
Обява – публикувана на 04.12.18 г.
Проект на договор – публикувана на 04.12.18 г.
Указание за участие – публикувана на 04.12.18 г.

Образци:

Образец 1 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 2 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 3 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 4 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 5 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 6 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 7 – публикувана на 04.12.18 г.
Образец 8 – публикувана на 04.12.18 г.
Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – Имп. № 9083826/04.12.2018г. – публикувана на 04.12.2018г.
Информация до заинтересованите лица – публикувана на 05.12.18 г.
Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. – публикувано на 13.12.2018 г.
Протокол за избор на изпълнител – публикувано на 19.12.2018 г.

15:39 | 04.12.18 | Обществени поръчки