ИЗВОЗВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТЕН ОТПАДЪК

ГРАФИК

Столична община – Район „Младост“

 

Ж.К. „МЛАДОСТ” 1 – Понеделник и Четвъртък

Ж.К. „МЛАДОСТ” 1А – Вторник и Събота

Ж.К. „МЛАДОСТ” 2 – Сряда и Събота

Ж.К. „МЛАДОСТ” 3 – Четвъртък и Неделя

Ж.К. „МЛАДОСТ” 4 – Вторник и Петък

КВ. „ГОРУБЛЯНЕ” – Сряда и Неделя

КВ. „ПОЛИГОНА” – Понеделник и Петък

  • Едрогабаритен отпадък се оставя до контейнерите за битови отпадъци след 19:00 часа в деня предхождащ извозването и до 9:00 ч. в деня от графика!

 

  • Забранено е смесването на едрогабаритни отпадъци с битови, строителни, зелени, електронно и електрическо оборудване, гуми и отпадъци от опаковки! Клони от кастрене на храсти и дървета се оставят до контейнерите за битови отпадъци ОТДЕЛНО от едрогабаритния отпадък!

 

ГУМИ ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА могат да се оставят във всички сервизи, в които се извършва смяна на гуми. За услугата не се дължи заплащане.
ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ се приема след заявка на телефони 0800 14 100, 0886 229 956 и 0884 610 254. За услугата не се дължи заплащане.
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ се събират от мобилни пунктове по предварително определен график или чрез заявка на телефон 0700 11 750. За услугата не се дължи заплащане.
ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ се изхвърлят в контейнерите на адреси: ул. „Йерусалим“, до входа на метростанция „Младост“ 1; бул. „А. Малинов“ и ул. „Д-р А. Москов“, до магазин ХИТ; бул. „Св. Преображение“, срещу сградата на районна администрация; до кръстовището на ул. „Д. Моллов“ и бул. „Цариградско шосе“; на ул. „А. Москов“ – след кръстовището с ул. „А. Паскалев“; ул „Ресен“ – срещу 145 ОУ; метростанция „Бизнес парк“. За услугата не се дължи заплащане.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Столичен инспекторат – Район „Младост“    ( (02) 906 76 99
СО – Район „Младост“ – Отдел „Екология“  ( (02) 906 76 82

При неизпълнение на задълженията се налага глоба на физически лица от 100 до 5 000 лв., а на юридически лица от 700 до 20 000 лв., съгласно Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община!

В края на публикацията са качени информационни материали, във вид подходящ за разпечатване, във формат А4 и А3:

EGO_A4

EGO_A3