Отчети

Извършени текущи ремонти по пътната инфраструктура в район “Младост”

План за месец април 2017 г. за възлагане на дейности по текущ ремонт на пътната инфраструктура в район “Младост”. Възложител е Столична община, планът е утвърден от зам.кмета на СО Евгени Крусев.
Планът е изпълнен изцяло, извършени са и допълнителни дейности.

ВИДОВЕ РАБОТИ Един.

мярка

Един.

цена/лв/

Възложено

количество

Стойност

лв

Изпълнено

количество

Стойност

лв

I 2 3 4 5 6 7 8
1 Тротоар по ул. „Методи Андонов“ северозападно от бл. 65 към 10 СОУ, „Младост 1“- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 100.00 3750.00 100%
2. Ул. „Димитър Моллов“, „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 250.00 9375.00 100%
3. Ул. пред блок 209, „Младост 2“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 300.00 11250.00 100%
4. Прилежащ асфалтов тротоар по ул. „Усмивка“ пред блок 22 при 118 СОУ, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 250.00 9375.00 100%
5. Пътека с обществена значимост от „Социални грижи“ покрай бл.48 до ул. „Никола Генадиев“, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 280.00 10500.00 100%
6. Улица пред бл. №№1, 1Б, 1В, 1Д – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб 6 см. м2 37.50 150.00 5625.00 100%

ОБЩО:         Обща площ в кв. м.: 1330.00 Стойност: 49125.00лв

13:30 | 26.04.17 | Отчети