Новини

Извършен анализ и констатирани нарушения от отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” към район “Младост” СО

Отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” към район “Младост” СО извърши цялостен анализ по документи, относно сключени договори и споразумения на търговската дейност в “Младост” и установи следните нарушения: договори, с изтекли срокове, датиращи от 1999г., незаконосъобразно поставени стълби, навеси и др. На база на цялостния анализ, се констатира, че следва да бъдат проведени над 100 конкурса за търговски обекти на територията на “Младост”.

 

 

9:55 | 08.11.17 | Новини