• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ в рамките на Научен комплекс 2 на БАН

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките бул. Цариградско шосе 72,1784 София, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане и експлоатация на Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ в рамките на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. ,Цариградско шосе” № 72 за производство на радиофармацевтици с приложение в медицинската практика и за научноизследователска, развойна и образователна дейност в областта на радиофармацията, образната диагностика, физиката, химията, науките за живота, материалознанието.

За контакти: доц. д-р Димитър Тонев, бул. Цариградско шосе 72, 1784 София тел. 02/974 3761

Писмени становища и мнения се приемат в МОСВ, гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 22

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:42 | 16.05.17 | Инвестиционни предложения