УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с „ Изграждане на сградно канализационно отклонение /СКО/ за жилищна сграда с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул.„Андрей Сахаров“, УПИ II- 583, кв.25 и изграждане на СКО за жилищна сграда с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул.„Андрей Сахаров“, УПИ II-6375, кв.25 се извършват строително-монтажни работи по ул. „Андрей Сахаров“. Продължителността на извършваните дейности са планирани до края на месец МАРТ 2024г.
На основание заповед № СОА24-РД95-125/15.03.2024г на Столична община и промяната й със заповед № СОА24-РД95-134/22.03.2024г на СО, за периода на строителството е забранено влизането на пътни транспортни средства по западното пътно платно на ул.„Андрей Сахаров“ между ул „Проф.Марко Семов“ и улица безименна, като движението се извършва двупосочно по източното платно на ул.„Андрей Сахаров“. Спирка с код:0022 „Онкологичен диспансер“ за автобусни линии №№4,73,111 и 314 в направления „Кокаянско ханче“/ж.к.Овча купел 2“/ж.к. „Люлин-1, 2“/с.Бистрица се измества с 65м назад на бул. „Андрей Сахаров“ пред обособения паркинг на бл.72 ж.к. Младост 1.
Извиняваме се за причиненото неудобство, което ще възникне в процеса на строително-монтажните работи.