Обявление по ЗУТ

Изграждане на уличен топлопровод от съществуваща камера № 3-82 намираща се зад бл. 235

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че има инвестиционно предложение за Топлозахранване и абонатни станции за жилищни сгради в УПИ XVII-48,49,51,52 в кв.13В, м.”Младост 2”, район „Младост” (срещу бл. 234 и бл. 235).
Предвижда се изграждането на Уличен топлопровод от съществуваща камера № 3-82, намираща се зад бл. 235, в посока към бл. 236. Съществуващ топлопровод ще се реконструира от ф114/200 на 168/250 от камера до ул.”Малкия принц”, между бл.235 и бл.236. Трасето ще продължи по ул.”Малкия принц” до ул.”Свети Киприян” и по ул. „Свети Киприян” до имота.
В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
За въпроси и повече подробности:
Тел. 02/874-81-47, Отдел „Екология”-Район „Младост”

Документи: Обява за топлозахранване и абонантни станции за жилищни сгради в УПИ XVII-48,49,51,52 в кв. 13В, м, “Младост 2”

 

17:08 | 04.01.18 | Обявление по ЗУТ