Съобщения

Издадено разрешение за строеж за обект “Оптично кабелно захранване за базова станция 1608”

16:10 | 12.06.18 | Съобщения