Съобщения

Издадено разрешение за строеж за обект: “Преустройство и смяна на предназначението на част от супермаркет”

14:39 | 12.06.18 | Съобщения